2018 Frisco Bowl: San Diego State vs Ohio

San Diego State 0 | Ohio 27 (12/19/2018)

Ohio Bobcats shut out the San Diego State Aztecs, 27–0.

Other 2018 College Bowl Games